SpäťÚvod / Informácie pre Váš lepší život / Čo je biopotravina a bioprodukt

Čo je biopotravina a bioprodukt

Čo je to bioprodukt ?
Bioprodukt je produkt ekologického poľnohospodárstva, ktorý môže byť rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, napr. pšenica, raž, strukoviny, zelenina, ovocie, mlieko, bylinky, mäso... V užšom zmysle slova je bioprodukt vlastne surovina, z ktorej sa následne ďalším spracovaním vyrábajú biopotraviny, biodrogéria a ďalšie druhy biotovaru.
 
Čo je to biopotravina ?
Biopotravina je potravina, ktorá je vyrobená iba z bioproduktov a s použitím výlučne povolených zložiek, prídavných látok a technologických postupov, ktoré sú ustanovené platnými zákonmi, napr. múka, chlieb, šaláty, müsli, mäsové a mlie?ne výrobky... 
 
Čo je ekologické poľnohospodárstvo ?
Hlavným princípom ekologického poľnohospodárstva je pestovať rastliny v súlade s prírodou. Eko farmári nepoužívajú priemyselné hnojivá, ochranné chemické prostriedky ani geneticky modifikované organizmy. Pôda sa hnojí kompostom, maštalným hnojom a zeleným hnojením (zelená hmota rastliny sa zapracuje do pôdy). Výživa pôdy sa zabezpečuje aj správnym striedaním plodín v osevnom postupe. Správnym osevným postupom sa zabezpečí aj to, že rastliny sú silné a odolnejšie voči chorobám a škodcom. Snahou je aj vyberať odrody, ktoré sú voči chorobám a škodcom odolné, teda dopestovať plodiny bez nutnosti používať chemické postreky, pri zodpovednom rešpektovaní citlivej rovnováhy životného prostredia.
 
Ako rozpoznať pravé, certifikované BIO/EKO-produkty ?
Označovanie výrobkov ako 'BIO' alebo 'EKO' je povolené len na základe certifikátu vydaného certifikačným orgánom. Priamo v názve potraviny môže byť taktiež uvedené „bio“ alebo „eko“ a údaj o ekologickom, organickom, biologickom alebo prírodnom spôsobe poľnohospodárskej výroby (napr. produkt ekologického poľnohospodárstva). 
Treba si však dať pozor na zavádzajúce označenia. Správne môžu byť takto označené len biopotraviny a ekoprodukty, na ktoré kontrolný orgán vydal osvedčenie a udelil príslušnú značku (viď nižšie).
 
 
 
Označovanie pre slovenský trh je nasledovné:
písomnou skratkou 'BIO', alebo 'EKO' a nižšie zobrazeným grafickým znakom
 
 
slovami 'VYPRODUKOVANÉ V EKOLOGICKOM POĽNOHOSPODÁRSTVE'
číselným kódom certifikačného orgánu
Na slovenskom trhu sa bežne dajú kúpiť aj biopotraviny a bioprodukty z českej republiky, ktoré musia byť povinne označené týmto logom:
 
 
Od 1. júla 2010 sa novým ekologickým európskym logom "eurolist" musia označovať všetky predbalené biopotraviny v Európskej únii. Používanie nového loga sa riadi nariadením Európskej komisie (EK) z 24. marca 2010.
 
 
zdroj: http://www.biospotrebitel.sk/biopotraviny-bioprodukty/oznacovanie-bioproduktov.htm
 
© 2013 - 2021 | Mapa stránky | marketingová podpora wynergie | vytvorilo webio | now on WS